یک انبار اسلحه و مهمات منافقین در اطراف قزوین کشف شد


در حال دریافت تصویر  ...


زنجان – خبرگزاری پارس: روابط عمومی کمیته مرکزی انقلاب اسلامی قزوین در تماسی با خبرگزاری پارس اعلام کرد: بر اساس اعترافات منافقین دستگیر شده ظرف دو روز گذشته توسط این کمیته یکی از مخفیگاههای منافقین در خارج از شهر کشف و مقدار هشت کیسه مواد منفجره، دو عدد دوربین تانک چیفتن، 16 عدد چاشنی انفجار، 12 عدد شمع دیرسوز، الکل جامد، پنج عدد چاشنی الکتریکی، چهار عدد چاشنی نارنجک، مقداری فتیله انفجاری، یک جعبه وسائل بمب گذاری، بیست عدد درپوش سه راهی، بیست عدد سه راهی آماده، 9 عدد خشاب اسلحه ژ-3، دو عدد خشاب اسلحه یوزی، دو عدد خشاب اسلحه کلت، هفتاد و سه عدد سرنیزه اسلحه ژ-3، نه عدد سرنیزه اسلحه یوزی، یک قبضه کلت نارنجک انداز، دو عدد تنظیف اسلحه، یازده عدد جلد اسلحه کلت، 74 عدد جلد سرنیزه، 16 عدد جیب خشاب، 24 عدد بند حمایل، 37 عدد کلید جریان برق بمب، یک عدد کلاه آهنی، یک عدد خشاب اسلحه کلت و چهار عدد فانوسقه بدست آمد.