مراسم بزرگداشت سرهنگ شهید در قزوین


در حال دریافت تصویر  ...


قزوین – به منظور بزرگداشت چهلمین روز شهادت سرهنگ شهید مصطفی عباسی از برادران اهل تسنن که در نبرد با مزدوران بعثی به درجه رفیع شهادت نایل شده است، مراسمی در مسجد پادگان لشگر 16 زرهی قزوین برگزار شد. در این مراسم تنی چند از روحانیون، برادران پاسدار، پرسنل نیروهای انتظامی و گروهی از اقشار مردم قزوین شرکت داشتند، حبیب الله عسگراولادی نماینده مجلس شورای اسلامی سخنانی درباره مقام شهید ایراد کرد.