در حال دریافت تصویر  ...
نام جعفر ابراهیم پور
نام پدر حسن
نام مادر طاهره
محل شهادت تاسوکی

محل تولد قزوین - بخش البرز تاریخ تولد ۱۳۵۱/۰۶/۳۰
محل شهادت تاسوکی تاریخ شهادت ۱۳۷۱/۰۴/۰۷
استان محل شهادت سیستان و بلوچستان شهر محل شهادت زابل
وضعیت تاهل مجرد درجه نظامی
تحصیلات سوم راهنما?? رشته -
عملیات سال تفحص
محل کار بنیاد تحت پوشش
مزار شهید قزوین - قزوین - بخش البرز


در صورت داشتن تصاویر یا اطلاعات بیشتری از شهید می توانید آنها را در اختیار ما قرار دهید تا در سایت قرار گیرد

   
عنوان         فایل   
متن
تصاویر