در حال دریافت تصویر  ...
نام حمید زارعی
نام پدر سلیمان
نام مادر گل جهان
محل شهادت شرق دجله

محل تولد قزوین - جونیک تاریخ تولد ۱۳۴۴/۰۵/۰۲
محل شهادت شرق دجله تاریخ شهادت ۱۳۶۴/۰۵/۲۶
استان محل شهادت - شهر محل شهادت -
وضعیت تاهل متاهل درجه نظامی
تعداد پسر ۰ تعداد دختر ۰
تحصیلات سوم راهنمائی رشته -
عملیات سال تفحص
محل کار بنیاد تحت پوشش
مزار شهید - - -


در صورت داشتن تصاویر یا اطلاعات بیشتری از شهید می توانید آنها را در اختیار ما قرار دهید تا در سایت قرار گیرد

   
عنوان         فایل   
متن
تصاویر