نام نام پدر محل شهادت
محمد احمدی سگزآبادی محرمعلی خوزستان - خرمشهر
اژدر احمدی قره باغ محمود خوزستان - خرمشهر
جعفر احمدی مقدم قربانعلی کرمانشاه - قصرشیرین
امیر احمدی موسی لو محمد خوزستان - دزفول
حسین احمدی موقر عبدالله آذربایجان غربی - سردشت
اسدالله احمدی نودهی رمضان علی ایلام - مهران
جلال اختر محمد کرمانشاه - گیلانغرب
عبدالله ارجمند گنجی نعمت الله خوزستان - اهواز
عمران ارجینی صادق بصره
وهب ارجینی محبت ایلام - مهران
مصطفی ارداقیان محمد حسین خوزستان - خرمشهر
 

<91011121314151617>