اعزام داوطلب به جبهه های جنگ


در حال دریافت تصویر  ...


قزوین – واحد بسیج سپاه پاسداران قزوین با صدور اطلاعیه ای از افراد مسلمان و متعهدی که داوطلب اعزام به جبهه های نبرد حق و باطل هستند با شرط تعهد به اصل ولایت فقیه و مبانی جمهوری اسلامی خواسته است تا به واحد بسیج قزوین واقع در خیابان سعدی مراجعه نمایند.