در حال دریافت تصویر  ...
نام شیرمحمد خوش نامی
نام پدر عوض
نام مادر صغرا
محل شهادت تهران - مسجدالجواد

محل تولد بوئین زهرا - هرائین تاریخ تولد ۱۳۴۳/۰۹/۰۹
محل شهادت تهران - مسجدالجواد تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۶/۲۴
استان محل شهادت تهران شهر محل شهادت تهران
وضعیت تاهل متاهل درجه نظامی
تعداد پسر ۰ تعداد دختر ۰
تحصیلات اول راهنمائی رشته -
عملیات سال تفحص
محل کار بنیاد تحت پوشش
مزار شهید قزوین - بوئین زهرا - هرائین


در صورت داشتن تصاویر یا اطلاعات بیشتری از شهید می توانید آنها را در اختیار ما قرار دهید تا در سایت قرار گیرد

   
عنوان         فایل   
متن
تصاویر
اسناد