در حال دریافت تصویر  ...
نام سید قدیر حجازیان
نام پدر سید محمود
نام مادر فاطمه
محل شهادت قصرشیرین

محل تولد فومن - گوشلوندان تاریخ تولد ۱۳۲۳/۰۳/۰۲
محل شهادت قصرشیرین تاریخ شهادت ۱۳۶۷/۰۵/۰۱
استان محل شهادت کرمانشاه شهر محل شهادت قصرشیرین
وضعیت تاهل متاهل درجه نظامی
تعداد پسر ۳ تعداد دختر ۰
تحصیلات سوم راهنمایی رشته -
عملیات سال تفحص
محل کار بنیاد تحت پوشش
مزار شهید گیلان - فومن - گوشلوندان


در صورت داشتن تصاویر یا اطلاعات بیشتری از شهید می توانید آنها را در اختیار ما قرار دهید تا در سایت قرار گیرد

   
عنوان         فایل   
متن
تصاویر
اسناد