در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن محمد بیگی
نام پدر میرزا بابا
نام مادر فرخنده
محل شهادت تهران - خیابان ولیعصر

محل تولد قزوین تاریخ تولد ۱۳۲۴/۱۲/۲۹
محل شهادت تهران - خیابان ولیعصر تاریخ شهادت ۱۳۶۰/۰۶/۲۴
استان محل شهادت تهران شهر محل شهادت تهران
وضعیت تاهل متاهل درجه نظامی
تعداد پسر ۱ تعداد دختر ۱
تحصیلات سوم ابتدائی رشته -
عملیات سال تفحص
محل کار بنیاد تحت پوشش
مزار شهید تهران - تهران


در صورت داشتن تصاویر یا اطلاعات بیشتری از شهید می توانید آنها را در اختیار ما قرار دهید تا در سایت قرار گیرد

   
عنوان         فایل   
متن
تصاویر