نام نام پدر محل شهادت
محمد هرایینی علی اصغر -
مسیح الله هرایینی علی عباس خوزستان - خرمشهر
جعفر همایون تبارفرد صفر علی خوزستان - دشت آزادگان
ظاهر همایون فر عباس -
مهدی همایونی افشار علی محمد خوزستان - خرمشهر
علی اکبر همتی صحبتعلی آذربایجان غربی - مهاباد
ابراهیم همتی عزت الله کردستان - بانه
یدالله همتی علی جان کرمانشاه - قصرشیرین
علی همتی حسین ایلام - مهران
کاظم همتی الیزیی حسین بصره
علی اکبر هنرخواه میرزا تقی آذربایجان غربی - اشنویه
 

<257258259260261262263264265>