نام نام پدر محل شهادت
غفور نوری اباذر آذربایجان غربی - سردشت
حسین نوری احمد بصره
حسین نوری طاهر بصره
صادق نوری حسین زنجان - زنجان
علی اصغر نوری عیسی آذربایجان غربی - سردشت
قاسم نوری اصغر بصره - فاو
غلام حسین نوری جهانگیر آذربایجان غربی - سردشت
محمد نوری جعفر خوزستان - دشت آزادگان
داود نوری نبی الله خوزستان - خرمشهر
غلام حسن نوری غلامعلی خوزستان - آبادان
کرم علی نوری محرمعلی خوزستان - خرمشهر
 

<251252253254255256257258259>