در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام رضا دولتی
محل تولد تاکستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین یزدی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید هاشم عبد حسینی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی مکاری
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید جعفر موسوی
محل تولد قزوین - دینه کوه


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد اکبری چیقلو
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حشمت الله محمدی
محل تولد بوئین زهرا - شال


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمود ایزدی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد جعفر آشوری
محل تولد تاکستان - یحیی آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام حمزه مردعلی
محل تولد قزوین - شیرازک


در حال دریافت تصویر  ...
نام جعفر پاک پرور
محل تولد تبریز - امسر


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین عزیزمحمدی
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد علی علی بخشی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام اصغر نصیری
محل تولد تاکستان - یحیی آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد رضا علی خانی
محل تولد تاکستان - نرجه


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام حسین اسدالهی
محل تولد تاکستان - دولت آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام بهرام خوئینی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمود جلیله وند
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام کاظم عاملی
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام عبدالله ملکی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام مهدی اسدی رحمانی
محل تولد بوئین زهرا - عشرت آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد نوری
محل تولد تاکستان - دیال آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام یدالله عسگری
محل تولد تاکستان - کندر


در حال دریافت تصویر  ...
نام علیرضا آتشگران
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد حسین دانشگرنژاد
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالفضل جامکلو
محل تولد بوئین زهرا - رحیم آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام عبدالله کاوزمین ولدی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام اکبر جولادی نیکو
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالقاسم وطن پور
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام علیرضا رمضانی
محل شهادت نفت شهر


در حال دریافت تصویر  ...
نام صفت الله نوروزی
محل شهادت ماووت


در حال دریافت تصویر  ...
نام صادق دمیرچیلی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید حسین موسوی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام باقر حبیبی موخر
محل شهادت ماووت


در حال دریافت تصویر  ...
نام موسی لشگری
محل شهادت بستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اکبر ناصرپور
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید حسین مهاجری
محل شهادت ماووتیک خاطره شهید  عباس بابایی


FAC یا پرواز نزدیک زمینی چه بود؟

امیر سرلشکر شهید خلبان مصطفی اردستانی: در طول جنگ ، هواپیماهای شکاری نیروی هوایی پس از انجام مأموریت و هنگام بازگشت به خاک میهن اسلام به خاطر وجود رادارهای دشمن ناچار بودند تا در ارتفاغ پایین و با سرعت زیاد پرواز کنند ؛ به همین خاطر گاهی با هواپیماهای دشمن اشتباه گرفته می‌شدند و مورد حمله پدافند خودی قرار می‌گرفتند . در آن شرایط این موضوع در روحیه خلبانان شکاری تأثیر منفی گذاشته بود وشهید بابایی با توجه به مسؤولیتی که داشت درصدد بود تا این نقیصه را به نحوی برطرف کند . او سرانجام با خوش فکری خاصی که در کارهای عملیاتی از خود نشان می‌داد ، طرحی را ابداع کرد که تا پایان جنگ به عنوان یک طرح جامع و موفق از آن بهره‌برداری می‌شد و با اجرای آن ، ضمن نجات جان خلبانان ، توانست به روند سازماندهی و عملیات جنگی در نیروی هوایی سرعت بدهد. او اندیشیده بود که بین پایگاه‌های نیروی هوایی در جنوب و جبهه‌های جنگ فاصله زیادی وجود ندارد؛ به همین خاطر مسیری را از پایگاه ‌تا محور‌های مقدم جبهه ترسیم کرد و ضمن شناسایی مقرهای توپ ‌های ضد هوایی که در این مسیر قرار داشتند برای هر کدام از مقرها خلبانی را درنظر گرفت ؛ زیرا خلبانان هم از نظر تاکتیک‌های هوایی و هم از نظر شناسایی هواپیماهای خودی از دشمن ، اطلاعات بیشتری داشتند . از آن پس هرروز ، قبل از طلوع آفتاب ، این خلبانان در حالی که لیس پرواز هواپیماها و ساعت حرکت آنها را در اختیار داشتند ، بر سر مواضع پدافندی گمارده می‌شدند و در طول روز، هر هواپیمایی را که طبع لیست از قبل تعیین شده ، به مواضع پدافندی نزدیک می‌شد به پدافند اطلاع می‌دادند و توپچی از شلیک به آن هواپیما خودداری می‌کرد . این کار در برگشت هواپیماها از خاک دشمن هم ادامه داشت . در طول جنگ میزان موفقیت عملیات‌هایی که با استفاده از این طرح انجام می‌گرفت بالای ۹۰ درصد بود و احساس می‌شد که با اجرای این طرح خلبانان در پرواز ، آرامش خاطری بیشتری دارند.