در حال دریافت تصویر  ...
نام محرم علی فلاح ترک
محل شهادت سردشتیک خاطره شهید  علی اصغر جمشیدی


گریه نکردم تا پسرم در آرامش باشد!

مادر شهیدعلی اصغر جمشیدی: وقتی خبر شهادت علی اصغر را به من دادند، کارم شده بود گریه و زاری، به حدی که یک شب در خواب دیدم که جایی که علی اصغر را دفن کرده اند کاملاً خیس و او در گل و لای غرق شده است. از خواب که برخاستم دوستان و اقوام گفتند: چون تو زیادی گریه و زاری می کنی، جای علی اصغر مناسب نیست و از وضعیت موجود ناراحت می باشد، لذا من هم از آن به بعد گریه نکردم تا پسرم در آرامش کامل باشد.