در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد حسن ماخانی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن احمدی
محل تولد بوئین زهرا - آبخوره


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی تاروردیلو
محل تولد بوئین زهرا - دانک


در حال دریافت تصویر  ...
نام کبری وحیدی قزوینی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام تیمور گنجی
محل شهادت مریوان


در حال دریافت تصویر  ...
نام جلال اختر
محل شهادت تپه تاجیک


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد محمدخانی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام حشمت الله گلی
محل شهادت کرخه نور


در حال دریافت تصویر  ...
نام نجف علی علی اکبری
محل شهادت پاسگاه زید


در حال دریافت تصویر  ...
نام حکم علی عالمی
محل شهادت بانه


در حال دریافت تصویر  ...
نام علیرضا حاجی کرما
محل شهادت حاج عمرانیک خاطره شهید  حسن معروفی


حسن کسی نیست که شهید بشود!

شهید حسن معروفی: به خدمت پدرعزیز و گرامی ام! پدر جان! حال من اینجا خوب است و به جز دوری تان هیچ گونه ناراحتی ندارم و اصلاً برای من نگران نباشید. راستی این را بنویسم که تازگی ها یک عده آدم های نادرست به در خانه سربازانی که در جبهه ها هستند رفته و الکی می گویند که پسرشان در جبهه شهید شده است و پدر و مادر و خانواده طرف را نگران می کنند، البته نمی دانم اینها چه منظوری دارند، شاید هم یک نوع مرض جدید باشد، ولی اگر هم چنین اتفاقی افتاد و یک نفر آمد و گفت که حسن شهید شده است، اصلاً ناراحت نشوید و باور نکنید، حسن کسی نیست که شهید بشود! این چیزهایی که گفتم را فراموش نکنید، امکان دارد یک نفر از طرف من نامه و یا تلگراف بزند و یا طور دیگری با شما تماس گرفته و الکی بگوید که من زخمی یا شهید شده ام، این را باور نکنید، مگر اینکه من خودم بیایم و بگویم که حسن شهید شده است./ ۸/۶/۱۳۶۱