در حال دریافت تصویر  ...
نام قربان علی جهان بخش
محل تولد بوئین زهرا - خوزنین


در حال دریافت تصویر  ...
نام اصغر ملکی قراجه
محل تولد تبریز


در حال دریافت تصویر  ...
نام محسن کیانی فرد
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام عوض فلاح امینی
محل تولد قزوین - آسفستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام نصرت الله نوری ملامحله
محل تولد رودسر


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید علی حصاری
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوطالب تقوی راد
محل تولد قزوین - قسطین رود


در حال دریافت تصویر  ...
نام داود نظری
محل تولد تاکستان - نهب


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین محمدی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد هادی بازیار
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام یدالله نظری
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام عبدالعظیم رمضانی اصفهانی
محل شهادت پل طلائیه


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین حبیبی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام مجید حاجی شفیعها
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام عیسی طاهرخانی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام فیاض بابالو
محل شهادت مریوان


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن الله یاری
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام عین الله نظری
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام قنبر بهبودی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالفضل احمدی
محل شهادت پنجوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمود دوست علی زاده
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد رسول دهقان نژاد
محل شهادت طلائیه


در حال دریافت تصویر  ...
نام اصغر نجفی
محل شهادت فاو - کارخانه نمک


در حال دریافت تصویر  ...
نام همایون علی عباسی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام سلمان نوروزی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام سلیمان نجاران
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام عبدالمطلب جهان بخشی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام قربان آذربایجانی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام امیر رویگران
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام وحید علویری
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام رضا نوروزی
محل شهادت طلائیه


در حال دریافت تصویر  ...
نام صفر علی اسدی
محل شهادت شلمچهیک خاطره شهید  محمد جعفرخانی


دستور، دستور جعفر خانه...

همرزم شهید: بعد از عملیات که من بشدت مجروح شده بودم برای پیگیری بحث جانبازیم بهم زنگ زدن تا بیام پیگیر امورم بشم. اول که نمیومدم اما بعدا به اصرار و زور یکی از بچه ها منو آوردن برای پیگیری. آمدم دیدم از ۵۴ ترکشی که توی بدنم هست ۲۰ تا از اونا رو لحاظ کردن و حتی مجروحیت اعصاب و روانم رو به حساب نگرفتند و بهم جمعا ۹ درصد جانبازی دادن! خیلی ناراحت شدم. برگه اعتراض گرفتم که پر کنم. آمدم یگان و رفتم آسایشگاه خوابیدم. جعفر خان آمد بخوابم گفت: فلانی ولش کن اجرتو با اون چیزی که خدا برات اینجا مقدر کرده عوض نکن. اصلا دیگر هم نمیخواد پیگیرش بشی. از خواب که بیدارم شدم. برگه اعتراضم رو پاره کردم و گفتم دستور، دستور جعفر خانه...