در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد حسن اصلی تبریزی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی یوسفلو
محل تولد تاکستان - قره قورخان


در حال دریافت تصویر  ...
نام صفدرعلی مقدم
محل تولد زنجان


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اصغر علی خانی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید محمد فاطمی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام رامین محمدی زیارانی
محل تولد آبیک - شکر ناب


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی مهدی
محل تولد بوئین زهرا - خوزنین


در حال دریافت تصویر  ...
نام اباذر سیرتی علمداری
محل تولد قزوین - علمدار


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد علی طاهری
محل تولد تاکستان - داکان


در حال دریافت تصویر  ...
نام قربان علی عمیدی کابنه
محل تولد رشت


در حال دریافت تصویر  ...
نام اسماعیل خیری
محل تولد آبیک - حصار خروان


در حال دریافت تصویر  ...
نام بهروز علی زاده
محل تولد میانه - چمرز


در حال دریافت تصویر  ...
نام علمدار کلپی
محل تولد بوئین زهرا - شال


در حال دریافت تصویر  ...
نام فرض الله حاجیلو
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام صاحبعلی انصاری
محل شهادت میمک


در حال دریافت تصویر  ...
نام اکبر یوسف زاده
محل شهادت سنندج


در حال دریافت تصویر  ...
نام محرم جلیلی
محل شهادت میمک


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی زمان زارعی
محل شهادت سردشت


در حال دریافت تصویر  ...
نام مهدی اسدی رحمانی
محل شهادت اسلام آبادغرب


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد صادق مردانی
محل شهادت جزیره مجنونیک خاطره شهید  حسن معروفی


حسن کسی نیست که شهید بشود!

شهید حسن معروفی: به خدمت پدرعزیز و گرامی ام! پدر جان! حال من اینجا خوب است و به جز دوری تان هیچ گونه ناراحتی ندارم و اصلاً برای من نگران نباشید. راستی این را بنویسم که تازگی ها یک عده آدم های نادرست به در خانه سربازانی که در جبهه ها هستند رفته و الکی می گویند که پسرشان در جبهه شهید شده است و پدر و مادر و خانواده طرف را نگران می کنند، البته نمی دانم اینها چه منظوری دارند، شاید هم یک نوع مرض جدید باشد، ولی اگر هم چنین اتفاقی افتاد و یک نفر آمد و گفت که حسن شهید شده است، اصلاً ناراحت نشوید و باور نکنید، حسن کسی نیست که شهید بشود! این چیزهایی که گفتم را فراموش نکنید، امکان دارد یک نفر از طرف من نامه و یا تلگراف بزند و یا طور دیگری با شما تماس گرفته و الکی بگوید که من زخمی یا شهید شده ام، این را باور نکنید، مگر اینکه من خودم بیایم و بگویم که حسن شهید شده است./ ۸/۶/۱۳۶۱