در حال دریافت تصویر  ...
نام عباس محمدی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن محمد خانلو
محل شهادت مریوان


در حال دریافت تصویر  ...
نام صفت الله نوروزی
محل شهادت پنجوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام جلیل خوئینی ها
محل شهادت سوسنگرد


در حال دریافت تصویر  ...
نام سیف الله ملازینلی
محل شهادت سوسنگردیک خاطره شهید  علی اصغر جمشیدی


دنیا برایش تنگ شده بود!

علی اکبر، برادر شهید علی اصغر جمشیدی: علی اصغر استعداد و هوش عجیبی در فراگیری درسهایش داشت و همیشه شاگرد اول کلاس بود، وقتی از مدرسه می آمد بدون اینکه استراحت کرده و یا غذا بخورد به درس و مشق هایش می رسید. ایشان یک عمر مفید و پر بار و بدون اتلاف وقت داشت و از وقت ها به نحو احسن استفاده می کرد تا اینکه دیپلم ریاضی گرفت و بلافاصله هم در رشته ریاضی و آمار دانشگاه تهران قبول شد. او با چند تن از دانشجویان قمی در تهران منزلی کرایه کرد و مشغول ادامه تحصیل شد و علی رغم وجود زمینه های فساد و بی بند باری در تهران، با اراده و زمینه ی دینی و مذهبی اش، کمترین تأثیر از محیط نگرفت و بعد از ۴ سال تحصیل به عنوان اولین لیسانس این رشته در قزوین، مدرک خود را دریافت کرد. او در سن ۲۰ سالگی گاهی در نماز، آنقدر به درگاه خداوند متعال گریه و زاری می کرد که مو بر تن من سیخ می شد و با خود می گفتم: خدایا! یک جوان در چنین سن و سال، مگر چه گناهی باید مرتکب شده باشد که این چنین به تضرع بنشیند، نمی دانم، شاید هم دنیا برایش تنگ شده و به دنبال دنیای بزرگتری بود.