در حال دریافت تصویر  ...
نام ایرج رضایی آزاد
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام قنبر بهرامی
محل تولد تاکستان - قلات


در حال دریافت تصویر  ...
نام علیرضا خلیلی
محل تولد قم


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالفضل احمدی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی علی میرزایی
محل تولد بوئین زهرا - قلعه هاشم خان


در حال دریافت تصویر  ...
نام مرتضی غفوری
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام جمشید افغانی
محل تولد زنجان


در حال دریافت تصویر  ...
نام صفدر حسن پور
محل تولد بوئین زهرا - حسین آباد-بخش دشتابی


در حال دریافت تصویر  ...
نام نعمت الله زمانی
محل تولد تاکستان - بوزندان


در حال دریافت تصویر  ...
نام جلال ذوالقدر
محل تولد تاکستان - مرگسین


در حال دریافت تصویر  ...
نام عزت الله رستمی
محل تولد قزوین - ویار -بخش رودبار الموت


در حال دریافت تصویر  ...
نام غفار غیاثوند محمدخانی
محل تولد قزوین - انجلین


در حال دریافت تصویر  ...
نام شوذب مهدی
محل تولد بوئین زهرا - خوزنین


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی رفیعی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام عباس شیرویی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام کریم رجبی دهکی
محل تولد قزوین - دهک-بخش رودبار الموت


در حال دریافت تصویر  ...
نام بابا بابایی مدانی
محل تولد قزوین - مدان


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد رضا تنهایی
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اکبر شفیع خانی
محل تولد تاکستان - شنین


در حال دریافت تصویر  ...
نام امیر احمدی موسی لو
محل تولد آبیک - شهرآباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام اکبر حنیفی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین محمدآبادی حسین زاده
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن سعیدی
محل تولد تاکستان - نیکوئیه


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین خان محمدی
محل تولد بوئین زهرا - حکیم آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام منصور عیوضی سیبنی
محل تولد رشت


در حال دریافت تصویر  ...
نام کریم سلطانی
محل تولد بوئین زهرا - شال


در حال دریافت تصویر  ...
نام هادی احمدی
محل تولد آبیک - میان بر


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد امام قلی
محل تولد قزوین - انداق


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید محمد خضری
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام عیسی یرلی
محل تولد تاکستان - محمود آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اعلا اسکندری نژاد
محل تولد قزوین - سپوهین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد خوش نشین
محل تولد تاکستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام رحمت قربانی
محل تولد تاکستان - اسفرورین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین آشوری
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی عسگری
محل تولد تاکستان - اسفرورین


در حال دریافت تصویر  ...
نام منوچهر رحمانی
محل تولد تاکستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام حمید محمدرضایی
محل تولد شال - شال


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اکبر اکراد چگینی
محل تولد بوئین زهرا


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد صالح محمدی
محل تولد بوئین زهرا - خوزنین


در حال دریافت تصویر  ...
نام قدرت الله حدادی
محل تولد بوئین زهرا - ساغران علیا


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد کریم خانی
محل تولد تاکستان - نرجه


در حال دریافت تصویر  ...
نام احد محمدی
محل تولد بوئین زهرا - خوزنین


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اکبر طاهری
محل تولد تاکستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین سرشار
محل تولد بوئین زهرا - سگزآباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد طاهرخانی
محل تولد آبیک - خطایان


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابراهیم عبدلی
محل تولد بوئین زهرا - عشرت آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام آیت الله غیاثوند محمدخانی
محل شهادت پیرانشهر


در حال دریافت تصویر  ...
نام آقا محمدخانی غیاثوند
محل شهادت پیرانشهریک خاطره شهید  محمود محمدقاسمی


انگار میدانستم که این آخرین دیدار است!

کبری آقاعلی، همسر شهید: بهار بود و هوا بارانی، ساعت ۸ صبح بود که قرار شد به جبهه اعزام شود، خوشحال بودم که می خواست به جبهه برود ولی خیلی نگران بودم که برایش اتفاقی بیفتد، چرا که پسر دایی ام تازه شهید شده بود و من خیلی نگران بودم، انگار میدانستم که این آخرین دیدار است. او پسرمان را بغل کرد و به صورتش نگاه کرد و گفت: این امانت را به دست تو می سپارم، خیلی مواظبش باش. این را که گفت، دیگر مطمئن شدم که هیچ گاه او بر نخواهد گشت، و من هم به خاطر امانتی که او به من سپرده بود، هیچگاه ازدواج نکرده و با تمام مشکلات، پسرم را بزرگ کردم.