در حال دریافت تصویر  ...
نام حبیب الله غلامی
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام صفر علی کریمی تیره
محل تولد تاکستان - خرقان


در حال دریافت تصویر  ...
نام قاسم نیک جو
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام سیف الله فلاح زیارانی
محل شهادت قشلاق سقز


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی شالی
محل شهادت مهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد قموشی رامندی
محل شهادت میمک


در حال دریافت تصویر  ...
نام رضا ذوالقدری
محل شهادت نهرعنبر


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد اسدالهی
محل شهادت سردشتیک خاطره شهید  یعقوبعلی رستمی


هنوز هم بوی عطر پدر می آید!

سکینه رستمی، فرزند شهید: پدرم قبل از اینکه به جبهه برود، به زیارت حضرت امام رضا (ع) به مشهد مقدس رفت و برای تمامی اهل فامیل هم سوغاتی آورد. پدر برای من یک شیشه عطر آورد که هنوز هم هر وقت آن را بو می کنم، بوی پدر را استشمام می کنم و اینکه خداوند چقدر بزرگ و مهربان است که با عنایت این هدیه بزرگ باعث گردیده است که همیشه خود را در کنار پدرم ببینم و به یادش باشم.