در حال دریافت تصویر  ...
نام احمد عبداللهی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اکبر شفیع خانی
محل شهادت مریوان


در حال دریافت تصویر  ...
نام اکبر فخوری
محل شهادت خرمشهر


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی حاجی حسنی
محل شهادت مهاباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام اسکندر قلی پوربرزگر
محل شهادت بستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام احمد علی طاهرخانی
محل شهادت -


در حال دریافت تصویر  ...
نام رضا حاجی زاده
محل شهادت بانهیک خاطره شهید  محمد صادق زرآبادی پور


غذا و عبادت

سلیمان رشوند: در «سردشت» که بودیم، به علت مرزی بودن این شهر، از یک طرف عراقی‌ها و از طرف دیگر کُردهای «دموکرات»، در داخل شهر مانع از رسیدن غذای گرم به بچه‌ها می‌شدند. سختی و گرسنگی، امان بچه رزمند‌ها را بُریده بود. آن روزها، شهید «زرآبادی» مسؤول توزیع غذا، یعنی نان خشک و آب به بچه‌ها بود. روزها می‌گذشت و من می‌دیدم، که او هر روز رنگ‌پریده‌تر و ضعیف‌تر می‌شد. در توزیع غذایش دقت کردم. دیدم هر وعده که به بچه‌ها غذا می‌دهد، بلافاصله به سراغ نماز رفته و مشغول خواندن نماز می‌شود؛ بدون این که خود غذایی بخورد. بعدها متوجه شدم، که او ـ به دلیل کمبود غذا ـ چندین روز غذایی اصلاً نخورده بود و به خاطر این که بچه‌ها متوجه و حساس نشوند، بلافاصله بعد از توزیع غذا به عبادت مشغول می‌شد.