در حال دریافت تصویر  ...
نام ابراهیم شکرارداقی
محل تولد قزوین - سلطان آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن مرادی کشمرزی
محل تولد آبیک - خاکعلی


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابراهیم علی بهرام خانی
محل تولد زنجان - کهل آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام رضا محمدخانی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام قربان احمدی
محل تولد قزوین - بیدستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام عباس یرلی
محل تولد تاکستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام مهدی ناجی
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام مجید اعتمادی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام احمد ابراهیمی ماشک
محل تولد رشت - کوچلفان


در حال دریافت تصویر  ...
نام جمال علی پور
محل تولد قزوین - الولک


در حال دریافت تصویر  ...
نام علمدار محمدی
محل تولد بوئین زهرا - خوزنین


در حال دریافت تصویر  ...
نام فریدون صالحی
محل شهادت اسلام آبادغرب


در حال دریافت تصویر  ...
نام حبیب الله حدودی
محل شهادت کرندغرب


در حال دریافت تصویر  ...
نام داود زاده پور
محل شهادت اسلام آبادغرب


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد مهدی جبلی
محل شهادت سوسنگرد


در حال دریافت تصویر  ...
نام عباس کشاورز زنگی
محل شهادت اسلام آبادغرب


در حال دریافت تصویر  ...
نام محرم علی خمسه
محل شهادت اسلام آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام مجید محمدیان
محل شهادت نهرعنبریک خاطره شهید  رضا رجبی


«عروسک چوبی»

زینب رجبی: «عروسک چوبی»، یکی از کتاب‌هایی بود که پدرم برای من خریده بود و خیلی از شب‌ها خودش داستانش را به هنگام خواب، برایم می‌خواند. داستانی که شخصیت اصلی آن، دختری هم نام خودم، «زینب» بود. پدر، هر وقت این داستان را برایم می‌خواند، می‌دیدم اسامی شخصیت‌های داستان، دقیقاً اسامی اهل خانواده‌ی خودمان است؛ یعنی پدر «زینب»، «رضا» بود و مادرش «زهرا» و... پدرم به هیچ کس اجازه نمی‌داد به این کتاب دست بزند و همیشه خودش برایم کتاب را می‌خواند، تا این که در جنگ با دشمنان اسلام به شهادت رسید و من هم بعدها با سواد شدم و توانستم بخوانم. یک روز کتاب را پیدا کردم و به یاد پدرم، قصد کردم که یک بار خودم داستانش را بخوانم؛ اما در کمال ناباوری دیدم که اسامی شخصیت‌های داستان با آن چه پدرم می‌خواند، متفاوت است. حتی پدرم یک بخش از داستان را، که پدر «زینب» «سیگار» می‌کشد، هیچ‌وقت برایم نخوانده بود.