در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین محمدشریفها
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام ایرج نژاد بهرام
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد درویش زاهد
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد رضا قاقازانی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام بهرام علی اسدی
محل تولد رشت


در حال دریافت تصویر  ...
نام خسرو وفایی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام اسماعیل بالاخانی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام نادر معصومی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن حمزه
محل شهادت مریوان


در حال دریافت تصویر  ...
نام قربان علی نصیرخانلو
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام حسین آقا جانی قشلاقی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوطالب تقوی راد
محل شهادت شلمچهیک خاطره شهید  مراد علی گودرزوند چگینی


پدر به خوابم آمد و لگد محکمی به پهلویم زد

پسر شهید گودرزوند چگینی: یک روز به مراسم چهلمین روز شهادت پدرم مانده بود، بستگان از جاهای مختلف برای حضور در مراسم به منزل ما آمده بودند و خواهرم که در رشت ساکن بود نیز می خواست خودش را به این مراسم برساند. براثر شدت برف، راه بسته شده بود و ما هم شب به خیال اینکه آنها نمی آیند، منتظرشان نماندیم و خوابیدیم، نیمه های شب بود که پدرم به خوابم آمد و لگد محکمی به پهلویم زد که هنوز گاهی دردش را احساس می کنم و گفت: از خواب بیدار شو، خواهرت و همسرش و فرزندانش پشت در از سرما می لرزند و تو خوابیده ای. من از ترس، به محض اینکه از خواب بیدار شدم، صدای زنگ را شنیدم و همین که در را باز کردم دیدم آنها پشت در هستند و از شدت سرما می لرزند. با دیدن این صحنه شوکه شده بودم، به طوری که یادم رفت آنها را به داخل منزل تعارف کنم که خواهرم گفت: چرا ماتت برده؟ اجازه بده که ما بیاییم داخل منزل، خیلی سردمان است.