در حال دریافت تصویر  ...
نام جواد مهجور
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حیدر حیدری
محل تولد قزوین - حسین آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام رمضان علی علی رضایی
محل تولد بوئین زهرا - شال


در حال دریافت تصویر  ...
نام مرتضی باریک بین
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد باقر احمدی
محل تولد قزوین - آشنستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام غنی رمضانعلی
محل تولد آبیک - زرجه بستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام مهدی ربیعی
محل تولد آبیک - بهجت آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام مختار اسماعیل جهان اکبری
محل تولد بوئین زهرا - عصمت آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام علیرضا امینی
محل تولد بویین زهرا - ارداق


در حال دریافت تصویر  ...
نام بختیار کلهر
محل تولد قزوین - لورکان-بخش طارم سفلی


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن خمسه
محل تولد قزوین - شریف آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین علی محمدی
محل تولد قزوین - شریف آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد علی فلاح ترک
محل تولد قزوین - طارم - عمند طارم


در حال دریافت تصویر  ...
نام امیر حسین کرمی
محل تولد قزوین - نجف آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام علیرضا گون آبادی
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمود نصیری
محل تولد بوئین زهرا - خوزنین


در حال دریافت تصویر  ...
نام نجی الله افشار
محل شهادت پنجوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد علی خلجی
محل شهادت حلبچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام جلال حسنی
محل شهادت جاده دزفول - شوش


در حال دریافت تصویر  ...
نام صفر کبیری
محل شهادت مریوان


در حال دریافت تصویر  ...
نام علیرضا بیک محمدلو
محل شهادت حلبچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید رضا قاسم نژادکارسیدانی
محل شهادت پنجوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام عباس شجاعی
محل شهادت رقابیهیک خاطره شهید  حمید سیاه کالی مرادی


تو رفتی و من ماندم

فرزانه سیاه کالی مرادی، همسر شهید: یک روز حمید به من گفت بیا باهم عکس های مناسب برای شهادت را انتخاب کنیم و انتخاب کردیم. بعد از اعلام خبر شهادت من به سراغ فایل عکس های انتخابی رفته و عکس ها را به خانواده دادم. هیچ کس باور نمی کرد که ما تا این اندازه برای شهادت خود را آماده کرده بودیم. حمید عاشق شهادت بود و همیشه از خدا شهادت در راهش را آرزو می کرد. یکی از تفریح های ما این بود که پنجشنبه ها به مزار دوست و هم رزم شهیدش شهید، حسین پور برویم، شهیدی که چندی پیش در سردشت به شهادت رسید. حمید هرگاه به مزار شهید می رسید با حسرت می گفت تو رفتی و من ماندم. دعا کن من هم شهید شوم…