در حال دریافت تصویر  ...
نام علی مژده آزاد
محل تولد قزوین - زرآباد-بخش رودبار الموت


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی دوستی
محل تولد زنجان - شیخ جابر


در حال دریافت تصویر  ...
نام رحیم زارعی
محل تولد قزوین - سفلی


در حال دریافت تصویر  ...
نام عین الله نظری
محل تولد قزوین - جعفرآباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام نصرت الله موسی لواحمدی
محل تولد قزوین - چکمین


در حال دریافت تصویر  ...
نام علیرضا سعیدی
محل تولد تاکستان - ضیاء آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام نورالله ایران دوست
محل تولد تاکستان - احمد آباد -دهستان قاقازان


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد علی جباری
محل تولد بوئین زهرا - صدرآباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام تیمور طالبی
محل تولد تاکستان - فارسجین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین گروسی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام عباس علی بابا
محل تولد تاکستان - دیال آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد رفیع شفیعی
محل تولد تاکستان - توده بین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین قاسمی
محل تولد هشترود - حسین آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام داود خلیلی
محل تولد شمیرانات


در حال دریافت تصویر  ...
نام ناصر کیائی
محل تولد قزوین - معلم کلایه-بخش رودبار الموت


در حال دریافت تصویر  ...
نام فرج الله رحمنی
محل تولد تاکستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام نامدار محمدی
محل تولد آبیک - کبریت میان


در حال دریافت تصویر  ...
نام مهدی حق شنو
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام ترازالله آزاد
محل تولد قزوین - زرآباد-بخش رودبار الموت


در حال دریافت تصویر  ...
نام حبیب الله نجفی
محل تولد قزوین - قدیم آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید کاظم میربابایی
محل شهادت شوش


در حال دریافت تصویر  ...
نام نورعلی رشوند هرانکی
محل شهادت هفت تپه


در حال دریافت تصویر  ...
نام شاهرخ رحمانی
محل شهادت شلمچهیک خاطره شهید  اکبر آذربایجانی


ثبت گناهان!

برادر شهید اکبر آذربایجانی: اکبر برای این که حساب کارهایش دستش باشد، یک دفترچه تهیه کرده بود که در آن گناهانش را ثبت می‌کرد. دفترچه را تاریخ زده بود و تقریباً دو ماه هم از تهیه و نوشتن دفتر گذشته بود. یک روز من و برادرم رفتیم سراغ دفترچه‌اش تا ببینیم چه گناه هایی را ثبت کرده است. دفتر را شروع کردیم به ورق زدن، اما هر چه ورق می زدیم هیچ چیز درونش ندیدیم، فقط در یک تاریخی از دفترچه‌اش نوشته بود: افتادن چشمم به نامحرم، و بقیه دفترچه پاک و سفید بود.