در حال دریافت تصویر  ...
نام ولی الله درزی رامندی
محل تولد بوئین زهرا - دانسفهان


در حال دریافت تصویر  ...
نام داود قهرمانی
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام فرهاد طاهرخانی
محل تولد تاکستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام مقصود قمری حق
محل شهادت سردشت


در حال دریافت تصویر  ...
نام طغانعلی کرمی
محل شهادت میمکیک خاطره شهید  محمد جعفرخانی


انگار حسی به من می گفت، محمد رفتنی است

همسر شهید: ماه های آخر و روز های آخر، محمد خیلی خاص شده بود. انگار یک حسی به من می گفت، محمد رفتنی است. یک عکس از محمد در اتاق بود، به عکسش نگاه می کردم و می گفتم : محمد ببین تو می روی و مرا تنها می‌گذاری، ۱۵ روز اول ماه رمضان سال ۹۰ را منزل بود. می گفت : می‌خواهم همه نبودها را جبران کنم. سحر ها غذا را آماده می‌کرد، سفره را می انداخت و بعد ما را بیدار می کرد. می‌گفت : احتمال دارد ۱۵ روز دوم ماه رمضان را بخواهم به ماموریت بروم. مرتبه آخر که می خواست برود، به دخترم زنگ زد و خواست بیاید و از او خداحافظی کرد. ۱۵ روز بعد از عید فطر سال ۹۰ به شهادت رسید.