در حال دریافت تصویر  ...
نام حبیب الله اکبری
محل تولد قزوین - چوبیندر


در حال دریافت تصویر  ...
نام مهدی شریفی اقدم
محل تولد قزوین - شریف آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام سهراب عسگری
محل تولد کرج - حصارک


در حال دریافت تصویر  ...
نام همتعلی چل بیگی
محل تولد قزوین - محمود آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام حشمت الله آینه داری
محل تولد تاکستان - اک


در حال دریافت تصویر  ...
نام تقی قنبری
محل تولد قزوین - شریف آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام حکم علی باقری ناصرلوئی
محل تولد قزوین - گونج-بخش طارم سفلی


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن خمسه ای
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام وجیه الله شالی
محل تولد قزوین - محمود آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام عباس حیدری
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام رضا عباس بیگلو
محل تولد قزوین - التین کش


در حال دریافت تصویر  ...
نام داود خاجه وند
محل تولد قزوین - قاسم آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام اسدالله آقا محمدی
محل تولد تاکستان - قره قورتان


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد جواد صادق بیگی
محل تولد تاکستان - قراچه قیا


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد حسین جعفرخانی
محل تولد تاکستان - تاکند


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد رحیم درگاهی
محل تولد قزوین - اسطلبر


در حال دریافت تصویر  ...
نام باب الله کریمی
محل تولد تاکستان - قمیک بزرگ


در حال دریافت تصویر  ...
نام محسن اصلی تبریزی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام شکرالله کرمیان زیارانی
محل تولد آبیک - زیاران


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی قربانی دوقوز
محل تولد آبیک - زعفران


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد ابراهیم ژاله حلاجی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محرم حاجی آقاسی
محل تولد قزوین - سلطان آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام محرم علی زینلی
محل تولد قزوین - رزجرد


در حال دریافت تصویر  ...
نام بهرام کشاورز هدایتی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام پرویز اسمعیلی
محل تولد بوئین زهرا - ارون منصور


در حال دریافت تصویر  ...
نام قدیر حیدری
محل تولد قزوین - ناصر آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام حاج علی نعمتی
محل تولد قزوین - حسین آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام مجید حافظی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام تقی علی رضایی
محل تولد آبیک - حصار خروان


در حال دریافت تصویر  ...
نام احمد عباسی دریاکناری
محل تولد رودسر - ولیسه


در حال دریافت تصویر  ...
نام عباس خوش عقیده
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد علی آقا محمدی
محل تولد تاکستان - قره قورتان


در حال دریافت تصویر  ...
نام سیروس اکبری طارمی
محل شهادت دربندیخان


در حال دریافت تصویر  ...
نام خسرو فارسی
محل شهادت شوش


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد کریم پورجلیله وندتبار
محل شهادت شوش


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد علی برخورداری
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اصغر اصغری
محل شهادت پیرانشهر


در حال دریافت تصویر  ...
نام مسیح الله محمدخانی
محل شهادت ارومیه - پایگاه محمد شاه


در حال دریافت تصویر  ...
نام یاور اینانلودوقوز
محل شهادت حلبچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن اصغری
محل شهادت پاسگاه زیدیک خاطره شهید  علی میوه چین


گشت شناسایی!

حمیدی: یک روز سعید قنبری را دیدم که لباس ترو تمیزی پوشیده است، گفتم: سعید کجا می روی؟ گفت: کارما همه جا شده شناسایی، برای شناسایی می روم به گشت شناسایی! بعد از چند وقت او را دیدم و گفتم: از گشت شناسایی چه خبر؟ گفت: الحمد الله گشت شناسایی تمام شد، حالا گشت رزمی شروع شده است و مادرم را برای گشت رزمی فرستاده ام تا موافقت خانواده عروس را بگیرند. بعداز ظهر همان روز دوباره سعید را دیدم و گفتم: اوضاع چطوره، مادرت موفق بود یا نه؟ گفت: آره موفق بود. بعد از آن روز ظاهرا رفته بودند و صحبت هایشان را کرده و طرف را هم عقد کرده بودند، بعد از یک مدت به او گفتم: سعید آقا انشاء الله عروسی کی باید بیاییم؟ گفت: فعلا وقت عملیات است، باید حتما در این عملیات شرکت کنم. به همراه دوست قدیمی اش علی میوه چین برای عملیات حرکت کردند. در بین راه خمپاره ای به ماشین آنها اصابت کرده و سعید درجا شهید می شود، ولی علی میوه چین به حالت اغما افتاده و او را به بیمارستان منتقل می کنند. از آنجایی که تمام لباسهای علی را از تنش در آورده بودند و هیچ مدرکی برای شناسایی به همراه نداشته، امکان شناسایی و یا گرفتن خبر از او نبود. حدود یک ماه همه جا را گشتم، اما هر جا که ما و خانواده اش می رفتیم، هیچ اثری از او پیدا نمی شد. یک شب دلم خیلی گرفته بود، سر صحبت را با خدا بازکردم و گفتم: آخه، خدا، یعنی می شود ما یک جورایی بفهمیم که علی کجاست؟ درهمان حال خوابم برد، درعالم خواب وارد سپاه شدم و رفتم طبقه بالا، دیدم سعید قنبری آنجا ایستاده به او نزدیک شدم و گفتم: سعید تو سالم هستی؟ گفت: آره من سالم و سرحال هستم، باورم نمی شد، دستم را روی سر و صورتش کشیدم، بغلش کردم و بوسیدمش و بعد گفتم: راستی سعید از علی چه خبر؟ گفت: علی هم خوب است و پیش ماست. وقتی از خواب بیدار شدم به سراغ پدر علی رفتم و به ایشان گفتم: دیگر به امید اینکه علی زنده باشد، به دنبال پسرت در بیمارستانها نگرد، قطعا او هم شهید شده است. بعد از این قضیه، یک روز پدر علی در یکی از بیمارستان ها عکس شهدایی را که جنازه شان شناسایی نشده است را می بیند و جنازه یکی از آنها به نظرش می آید که پسرش باشد، از مسوولین بیمارستان سوال می کند که جسد این شهدا کجاست؟ می گویند: آنها را کفن کرده و در تابوت ها گذاشته اند تا ببرند در قسمت شهدای گمنام به خاک بسپارند. پدر علی می گوید: یکی از این شهدا پسر من است. آنها هم می گویند: دیگر هیچ کاری نمی شود کرد و تمام تابوت ها بسته بندی شده و عازم محل برای دفن هستند. پدر علی با کلی خواهش و التماس آنها را مجبور می کند تا تابوت ها را باز کنند که پیکر مطهر فرزندش-علی میوه چین- شناسایی و در گلزار شهدای قزوین به خاک سپرده می شود.