در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد اکبری چیقلو
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمود ایزدی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حشمت الله محمدی
محل تولد بوئین زهرا - شال


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد جعفر آشوری
محل تولد تاکستان - یحیی آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام حمزه مردعلی
محل تولد قزوین - شیرازک


در حال دریافت تصویر  ...
نام جعفر پاک پرور
محل تولد تبریز - امسر


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین عزیزمحمدی
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام اصغر نصیری
محل تولد تاکستان - یحیی آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد علی علی بخشی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد رضا علی خانی
محل تولد تاکستان - نرجه


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام حسین اسدالهی
محل تولد تاکستان - دولت آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام بهرام خوئینی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام رضا دولتی
محل تولد تاکستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید هاشم عبد حسینی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین یزدی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی مکاری
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید جعفر موسوی
محل تولد قزوین - دینه کوه


در حال دریافت تصویر  ...
نام مهدی اسدی رحمانی
محل تولد بوئین زهرا - عشرت آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد نوری
محل تولد تاکستان - دیال آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام یدالله عسگری
محل تولد تاکستان - کندر


در حال دریافت تصویر  ...
نام علیرضا آتشگران
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد حسین دانشگرنژاد
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالفضل جامکلو
محل تولد بوئین زهرا - رحیم آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام اکبر جولادی نیکو
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام عبدالله کاوزمین ولدی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالقاسم وطن پور
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمود جلیله وند
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام کاظم عاملی
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام عبدالله ملکی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام صادق دمیرچیلی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید حسین موسوی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام باقر حبیبی موخر
محل شهادت ماووت


در حال دریافت تصویر  ...
نام علیرضا رمضانی
محل شهادت نفت شهر


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اکبر ناصرپور
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام صفت الله نوروزی
محل شهادت ماووت


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید حسین مهاجری
محل شهادت ماووت


در حال دریافت تصویر  ...
نام موسی لشگری
محل شهادت بستانیک خاطره شهید  محمد اسمعیل عسگری


لب کارون!

سید محمد عبدحسینی: اسماعیل عسگری، جانشین فرماندهی گردان امام رضا (ع) بود، مداحی هم میکرد و دعای کمیل خیلی قشنگی هم می خواند. شب عملیات کربلای ۴، قرار بود مرحله ی اول غواصها بروند و در مرحله دوم بچه ها با قایق از معبری که باز شده بود، حرکت کنند. آن شب، همه ی بچه ها شور و حال خاصی داشتند ، فضا فضای منقلبی بود، صحنه های بهشت پیش روی همه ی بچه ها خودنمایی می کرد، همه مشغول راز و نیاز و طلب حلالیت از یکدیگر بودند. در همین حال و هوا، عسگری شروع کرد به خواندن ترانه ی لب کارون – همان ترانه ای که در زمان طاغوت می خواندند- عسگری آنقدر این ترانه را با شور و حال می خواند که بچه ها یاد شب عاشورای امام حسین (ع) افتادند، آن شبی که وقتی امام حسین (ع) جایگاهشان را نشان داد، همه به پایکوبی پرداختند. آن شب همه جا خورده بودند که چرا اسماعیل در یک چنین شبی، یک چنین ترانه ای را می خواند، آن هم در شب عملیات و درون کارون، اما وقتی بچه ها یکی یکی به جایگاهشان رسیدند، تازه فهمیدند که عسگری چه حالی داشت که خود هم با همان حال رفت.