در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین سمسار
محل تولد آبیک - خاکعلی


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد رضا سلیمی
محل تولد تاکستان - یحیی آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد صادق پورماهرویان
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام علیرضا خرقانی
محل تولد بوئین زهرا - حسین آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد رضا توکلی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام مسعود اسمعیلی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام داود کاشیها
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام قربان علی بهرامی
محل تولد قزوین - قرخبلاغ


در حال دریافت تصویر  ...
نام صفر امامی شهرکی
محل تولد بوئین زهرا - شهرک


در حال دریافت تصویر  ...
نام عین الله عبداللهی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن محمدرحیمی ها
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام یعقوب نجاران
محل تولد آبیک - خاکعلی


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد علی آقائی گلورزی
محل تولد رودبار - گلورز


در حال دریافت تصویر  ...
نام ولی الله محمدرحیمی
محل تولد بیجار - علیشاه


در حال دریافت تصویر  ...
نام عادل بابایی متکینی
محل تولد قزوین - ککین افشاریه


در حال دریافت تصویر  ...
نام رضا وهابی
محل تولد بوئین زهرا - شهرک


در حال دریافت تصویر  ...
نام هاشم حدادی
محل تولد بوئین زهرا - قلعه


در حال دریافت تصویر  ...
نام کیومرث صالحی
محل تولد آبیک - قشلاق


در حال دریافت تصویر  ...
نام یعقوب حبیبی
محل تولد قزوین - عبدل آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام عبدالله جهانگیرفرد
محل تولد بوئین زهرا


در حال دریافت تصویر  ...
نام اسماعیل بالاخانی
محل تولد تاکستان - شیزند


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام حسین برکابی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمود رحمنی
محل تولد تاکستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام باب الله رستمی
محل تولد تاکستان - حسین آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام عبدالمناف کشاورز سرکار
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام حجت الله حاجیلو
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن خسروی موینی
محل تولد بوئین زهرا - موین


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالفضل میرزایی
محل تولد بوئین زهرا - شهید آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام شاهرخ محرابی
محل تولد قزوین - ایلان


در حال دریافت تصویر  ...
نام رضا قربانی
محل تولد تاکستان - رادکان


در حال دریافت تصویر  ...
نام اکبر چراغی
محل تولد تاکستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام ناصر افشاری
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد تقی رسولی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام قدرت الله مسگرها
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حجت الله مشگلی
محل تولد بوئین زهرا - حسین آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام عبدالله محبی
محل شهادت سقزیک خاطره شهید  محمد نجفی


قول و قرار !

یوسف مسگری: آخرین باری که با شهید محمد نجفی بودم، توی پادگان شوشتر بود، انگشترهای دستم را که دید اسرار داشت تا یکی از آنها را به او بدهم، آن هم انگشتری باباقوری که خیلی دوستش داشتم. خیلی سر به سرم گذاشت، وقتی دیدم رهایم نمی کند، گفتم: بیا یک قول و قراری با هم بگذاریم. گفت: چه قول و قراری؟ گفتم: اگر تو شهید شدی، من این انگشتر را به دستت می کنم و اگر من شهید شدم، انگشتری مال تو و از دستم در آور و آن را بردار، قبول کرد. در آستانه ی عملیات کربلای ۴ قرار گرفته بودیم و من که در قزوین بودم امکان حضور در این عملیات را نداشتم. عملیات شروع شده بود، یک روز سرهنگ رمضانی را دیدم، گفت: نجفی را در عملیات کربلای ۴ دیدم و گفت به تو بگویم که قولت یادت نرود. گفتم: چطور؟ گفت: او در عملیات شهید شد و تو باید به قولت عمل کنی. با شنیدن این خبر، قلبم تکان خورد و اشکهایم جاری شد، دنبالش گشتم، پیکر مطهر شهدا را آورده بودند در حیات عملیات سپاه پاسداران، خودم را به آنجا رساندم، در تابوت را برداشته، پارچه روی بدن مطهرش را کنار زدم و دستش را در دست گرفته و انگشتری را به انگشت او کردم.